Tato akce již proběhla. Zpět na homapege IAC

Program

Program

9:49 - 9:50

Zahájení programu

Ondřej Malý Ondřej Malý

Člen Rady

Český telekomunikační úřad

Ondřej Malý

Celou Ondřejovu kariérou prolínají moderní technologie – od roku 1997 působil jako recenzent počítačových her pro časopisy Score a poté Level, roky 1999–2001 strávil v online deníku iDNES, kde měl na starosti rubriku týkající se vědy a IT a přispíval do technologické přílohy MF DNES. Od roku 2001 do roku 2005 si také vyzkoušel, jaké je to hry reálně vyrábět, a to v nejznámějším českém výrobci počítačových her, brněnské společnosti Illusion Softworks (dnes 2K Czech). Podílel se na designu a produkci her Circus Grande a Chameleon a na dalších projektech. Od roku 2007 působil v ekonomické redakci Lidových novin jako redaktor se specializací na technologie, telekomunikace a IT. V polovině roku 2010 přestoupil z LN do ekonomické redakce Hospodářských novin, kde se věnoval témuž – především problematice telekomunikací a informačních technologií. V březnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017.

9:50 - 10:10

Implementace Nařízení o ochraně údajů a digitální společnost

Jakým problémům budou čelit podnikatelé v online prostředí při implementaci GDPR (Nařízení o obecné ochraně údajů)? Dosud jsme možné problémy a hlavně to, co nás všechny čeká, tušili, nyní již víme. Pojďme se připravit!

Mária Staňková Mária Staňková

Advokátka

Seznam.cz

Mária Staňková

Mária Staňková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a advokátkou od roku 2005. Téhož roku zahájila spolupráci se společností Seznam.cz, kterou zastupuje dosud. Je také předsedkyní Komise samoregulátora obsahu na internetu při SPIR.

10:15 - 10:35

Objevili jsme ve snaze o aplikaci demokracie 2.0 nakonec znovu kolo, nebo se to všechno vlastně ví?

Pojďme si říci, že politici již částečně chápou roli technologií ve státní správě jako něco, co je teda asi potřeba řešit. Piráti vidí elektronizaci jako klíčovou metodu, která vede nejen k zefektivnění, tedy i k úsporám v operativních nákladech státu, ale i jako cestu k posílení demokracie, možnosti kontroly výkonu státní moci a v neposlední řadě ke zvýšení pohodlí občanů. Nesmíme však po ni kráčet ve stylu: „Tunaj si to dám do toho počítača a tady mi to vyleze spočítaný.“

Ivan Bartoš Ivan Bartoš

AirJobs - portál práce nové gerenrace

Česká pirátská strana

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš je bývalým předsedou a zakládajícím členem Pirátské strany, nyní zastává funkci vedoucího mediálního odboru Pirátů. Pochází z Jablonce nad Nisou, od roku 1999 žije v Praze. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorand se specializací na databázové modely, databázové systémy a informační služby internetu. V roce 2013 pak získal titul PhD.

Profesně působil v několika velikých firmách, kde se věnoval převážně navrhování a realizaci databázově orientovaných projektů v oblasti telekomunikací a automatizovaných marketingových systémů jako funkční architekt. Specializuje se na evaluaci požadavků a dodávek IT řešení třetími stranami. V současnosti pracuje v oblasti marketingu v české firmě zabývající se obchodem a personalistikou. Je členem dozorčí rady nadace Sociální inkluze.

10:35 - 11:05

Coffee break

11:05 - 11:25

Online platformy, aneb digital dle EU

Představte si uměle vytvořenou kategorii, pod jejíž definici lze zahrnout de facto jakýkoli internetový portál. Přidejte strach z tržní síly, neznalost reálného fungování do ní spadajících služeb a volání po otevřenosti na hranici know-how. A doplňte neznámou v podobě skutečného zájmu EK. Nevíte o čem je řeč? Vítejte v debatě k „online platformám“.

Libor Manda Libor Manda

Manažer pro kontakt se státní správou

Seznam.cz

Libor Manda

Červenou linií Liborova akademického i profesního života jsou technologie a evropské záležitosti. Střední technické a ekonomické vzdělání doplnil studiem politologie a evropských studií na UP v Olomouci a v irském Limericku. Praktické zkušenosti získával ve veřejném sektoru (MMR, Úřad vlády) i v privátní sféře (PVT, Econet, Microsoft). Pro Seznam.cz pracuje od listopadu 2012 jako manažer pro kontakt se státní správou. Ze své pozice zastřešuje a komunikuje regulaci digitální agendy na národní i evropské úrovni. Libor miluje cyklistiku ve všech jejích podobách.

11:30 - 11:50

Digitální stát z pohledu občana

Ani pět let od zavedení datových schránek s nimi nejsou stále některé instituce kompatibilní. Příčinou není jejich princip, ale přístup lidí. Jak je možné, že jinde to jde?

Martin Malý Martin Malý

Zástupce šéfredaktora iHNed pro rozvoj

Economia

Martin Malý

Vývojář, autor blogovacího serveru Bloguje.cz, bývalý šéfredaktor magazínu Zdroják, později vedoucí redakčních vývojářů v Economii, nyní na pozici zástupce šéfredaktora pro inovace; jeden ze spoluarchitektů placeného obsahu HN+.

11:55 - 12:15

Lesk a bída Digitálního Česka

Digitální Česko v praxi – fáze očekávání střídá fázi zklamání. Pohled bez růžových brýlí zevnitř státní správy.

Jaromír Novák Jaromír Novák

Předseda Rady

Český telekomunikační úřad

Jaromír Novák

Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky. Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí. V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013. Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie.

12:20 - 12:40

Nařízení o ochraně osobních údajů: konec internetového marketingu v EU?

V prosinci roku 2015 se Evropský parlament a Rada dohodly na kompromisním znění všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jaký bude mít nařízení dopad na oblast internetového marketingu? Na co si dát pozor při získávaní souhlasu se zpracováním osobních údajů a jak psát nové privacy policies? Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat tato přednáška.

Michal Nulíček Michal Nulíček

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář

Michal Nulíček

Michal Nulíček je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a předním českým odborníkem na ochranu osobních údajů. Před svým příchodem do ROWAN LEGAL působil v mezinárodní kanceláři Hogan Lovells, která má přední evropskou praxi v ochraně soukromí a osobních údajů. Advokátní kancelář ROWAN LEGAL je držitelem ocenění Právnická firma roku v kategorii Právo informačních technologií v letech 2010 až 2015 a v roce 2015 získala stejné ocenění také v kategorii Telekomunikace a média.

12:40 - 13:50

Oběd

13:50 - 15:20

Workshop: Ochrana soutěže na internetu

Workshop se bude věnovat aktuálnímu vývoji evropské regulace v oblasti ochrany soutěže na internetu v souvislosti s Digital Single Market. Účastníci workshopu obdrží v týdenním předstihu podklad, popisující dopady této evropské regulace na trh v ČR. O nich budou účastníci workshopu diskutovat a hledat možná řešení dalšího postupu. Moderuje Jan Klesla, vedoucí ekonomické redakce Lidových novin. Organizováno Institutem pro digitální ekonomiku a Konrad Adenauer Stiftung. Pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Jana Adamcová Jana Adamcová

Zakladatelka a předsedkyně správní rady

Institut pro digitální ekonomiku

Jana Adamcová

Vystudovala filozofii a německou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na teorii komplexity, zejména v oblasti živých systémů. V Posledních 14 let pracovala ve státní správě nebo s ní spolupracovala. Od roku 2002 řídila komunikační kampaň Ministerstva zahraničních věcí ČR před referendem o vstupu ČR do EU. Od roku 2003 budovala na témže ministerstvu agendu zahraniční prezentace. Napsala koncepci jednotné prezentace ČR v zahraničí a vizuální styl, vytvořený v rámci této koncepce, obdržel cenu Czech Grand Design. Od roku 2007 řídila na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podporu exportu, ekonomickou diplomacii a rozvojovou pomoc. Od roku 2010 se zabývá poradenstvím v oblasti strategického řízení se specializací na dlouhodobý rozvoj organizací. Je zakladatelkou a předsedkyní správní rady Institutu pro digitální ekonomiku, jehož cílem je podpora a rozvoj nově vznikajících odvětví v ČR. Specializuje se na digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly. V letech 2014-2015 byla poradkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Hovoří anglicky, německy a francouzsky.

15:20

Ukončení programu v tomto sálu