Jak se orientovat v novém nařízení o soukromí a elektronických komunikacích?

Přednáška

Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy Regulation) bude mít hluboký dopad na jakékoli marketingové aktivity, které se budou chtít dále rozvíjet. Obchodníci musí přehodnotit používané metody shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů, pokud nechtějí čelit právním a finančním důsledkům vyplývajícím z ignorování práv spotřebitelů na ochranu soukromí. Na tomto setkaní se s Vámi podělíme o nejnovější informace o daném tématu, co lze očekávat od blížícího se nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, dopadu ePrivacy na naše odvětví, a také o hlavních aspektech, které se týkají souborů cookie, a o souhlasu s požadavky v oblasti GDPR a ePrivacy.

Přednáška bude v anglickém jazyce. 

Přednášející