O2 & MEDIAN – „Efektivita mediálních kanálů v crossmediální kampani“

Přednáška

Narůstající vliv display i programmatic kampaní v onlinu, které dokáží jednoduše reportovat množství impresí či prokliků, otevírá nový prostor v plánování reklamních kampaní a sestavování účinného mediamixu.

Dvě klíčové otázky, které si klade každý planner jsou, zda a do jaké míry využít kombinaci klasických TV spotů a právě online video reklamy a nakolik propagovat produkt samotný, nebo naopak posilovat klíčové parametry značky, která pro zákazníky v rozhodovacím procesu funguje jako účinná mentální zkratka.

MEDIAN se s O2 zaměřil na oba aspekty mediálního plánování při vyhodnocení kampaně spojující nový mobilní tarif od O2 pro mladé s digitální službou SPOTIFY. Klíčová byla efektivita jednotlivých mediálních kanálů ve vztahu k zásahu i hlavním marketingovým cílům kampaně. Využití elektronických crossmediálních dat adMeter 1 000 přináší nový pohled na vyhodnocení účinnosti mediálních kampaní.

Přednášející