Header Bidding z pohledu média i inzerenta

Přednáška

Header bidding je v programatickém světě aktuálně jedním z největších buzzwordů. Pojďme se podívat, jaké přínosy a hrozby nabízí tato technologie z pohledu médií, inzerentů i celého ekosystému.

Přednášející