Přežije televize revoluci onlinu? Bude 21. století dalším stoletím televize?

Přednáška

Televize a její obchodní modely jsou nejdiskutovanější mediální položkou v rámci digitální a internetové revoluce. Online média, sociální sítě, nové služby jako Netflix výrazně rostou. Televize ale paradoxně roste také. Co ovlivňuje růst televize a proč její síla neklesá? Prezentace představí fenomény sdíleného sledování, živého zážitku, sociální komunikace a multiscreeningu a multitaskingu, nové formy televizního zážitku jako výrazný prvek vedle rozvíjejícího se online světa na internetu. Jsou si online a televize souzeni ke koexistenci, která je a bude prospěšná oběma mediatypům? V čem může online pomoct televize a naopak? Je pravděpodobnější konvergence nebo koexistence? Fragmentace trhu bude růst a bude tvrdší než nyní, existuje ale spojnice, která trend zastaví a bude stabilizovat trh, jako jej v minulosti stabilizovaly nástupy filmu, rádia nebo televize?

Přednášející