Objevili jsme ve snaze o aplikaci demokracie 2.0 nakonec znovu kolo, nebo se to všechno vlastně ví?

Přednáška

Pojďme si říci, že politici již částečně chápou roli technologií ve státní správě jako něco, co je teda asi potřeba řešit. Piráti vidí elektronizaci jako klíčovou metodu, která vede nejen k zefektivnění, tedy i k úsporám v operativních nákladech státu, ale i jako cestu k posílení demokracie, možnosti kontroly výkonu státní moci a v neposlední řadě ke zvýšení pohodlí občanů. Nesmíme však po ni kráčet ve stylu: „Tunaj si to dám do toho počítača a tady mi to vyleze spočítaný.“

Přednášející