Online platformy, aneb digital dle EU

Přednáška

Představte si uměle vytvořenou kategorii, pod jejíž definici lze zahrnout de facto jakýkoli internetový portál. Přidejte strach z tržní síly, neznalost reálného fungování do ní spadajících služeb a volání po otevřenosti na hranici know-how. A doplňte neznámou v podobě skutečného zájmu EK. Nevíte o čem je řeč? Vítejte v debatě k „online platformám“.

Přednášející