Proč přichází interaktivní single source cross-mediální výzkum?

Přednáška

Provázanost a interaktivita jsou společným jmenovatelem budoucího vývoje konzumace médií. Proč tomu však není i v případě jejich měření? Doba, kdy mediatypy fungovaly samostatně a lidé pouze pasivně přijímali jejich sdělení, je nenávratně pryč. Mediální sdělení je šířeno různými mediatypy a konzument médií se stále více stává aktivním účastníkem mediálního sdělení jeho výběrem, zpracováním a dalším šířením. Příspěvek se zaměří na nutnost postihnout tyto změny v rámci single source výzkumu cross-mediálního chování.

Přednášející