RTB nemůže být izolovaný kanál

Přednáška

RTB si získalo pozornost, ale bohužel ve většině případů funguje jen jako izolovaný kanál. Bez návaznosti na nákup ostatních forem reklamy. To však způsobuje celou řadu problémů a neefektivit. Jak vlastně zapojit RTB do celkového mediálního mixu? Jak ho propojit s ostatními reklamními kanály, a tím dosáhnout kýžené synergie a holistického přístupu?

Přednášející