Šaty a cookies dělají člověka

Přednáška

Každý z nás je determinován svým sociodemografickým profilem, svými zvyky, názory, ale také chováním. A to nejenom tím spotřebním. Vedle toho sami sebe vnímáme v určitém kontextu a tím se deklarativně sebeurčujeme. Souvisí spolu nějak tyto věci? A jsou jedny pro marketéry relevantnější než ty druhé? 

Přednášející