Tato akce již proběhla.

Program

Program

11:09

Zahájení programu

Pavel Ševera Pavel Ševera

Software Tester at CGI

Pavel Ševera

Vystudoval sociologii na FSV UK. V závěru studia absolvoval stáž na statistickém úřadu ve Frankfurtu, kde se věnoval kvalitě života v různých evropských městech. Profesní kariéru začal v agentuře Factum Invenio v oddělení sociálních a politických výzkumů. Od roku 2010 je koordinátorem výzkumných projektů ve Sdružení pro internetový rozvoj.

11:10 - 11:30

Měření zásahu reklamy napříč médii

V rychle se rozvíjející mediální sféře jsou určité části obsahu stále dostupnější prostřednictvím různých platforem:
- určitý video obsah lze sledovat na notebooku/PC smartphonu, tabletu nebo klasické/inteligentní televizi;
- určitý článek si bude možno přečíst v novinách, notebooku/PC, smartphonu, tabletu, nebo dokonce na inteligentní televizi;
- určitý hudební obsah (např. vysílací kanál) lze poslouchat na různých platformách.

Vydavatelům již nestačí předávat posluchačům data na jednotlivých samostatných platformách, je stále důležitější, aby byl pro danou část obsahu zajištěn maximální dopad reklamy na posluchače určitého složení při co nejmenším počtu umístění reklamy. Gemius představí své řešení, se kterým přichází na trhy.

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Attila Weisz Attila Weisz

Business Development Director

Gemius

Attila Weisz

Attila Weisz zastává pozici Business Development Director pro Audience Solutions ve společnosti Gemius. Získal zkušenosti v oblasti digitálního a integrovaného marketingu a to jak na straně agentury (Omnicom Media Group), tak na straně zadavatele (Coca-Cola), ale v mediích (bývalý novinář) a výzkumné agentuře (Gemius) nejprve na národní úrovni od roku 2000 pak v rámci celé EMEA oblasti. Jeho komplexní přístup je poháněn pragmatickým uvažováním a smyslem pro detail. Je absolventem ELTE University v Budapešti, kde studoval fyziku a anglický jazyk.

11:35 - 11:55

Mýty a fakta měření médií

Již několik let řeší vyspělé mediální trhy prolínání televize a internetu a konzumaci video obsahu na různých zařízeních a obrazovkách. Kde hledat poučení, inspiraci, a jaká úskalí jednotlivá řešení přináší? Lze se z těchto projektů poučit a navrhnout v České republice řešení, které bude vyhovovat klíčovým hráčům českého mediálního trhu?

Tomáš Bičík Tomáš Bičík

Protection Data Manager

GroupM

Tomáš Bičík

Od února letošního roku mám na starosti problematiku ochrany osobních údajů a přípravu na soulad s GDPR ve skupině GroupM. Od roku 2011 do ledna 2018 jsem pracoval ve výzkumné agentuře Nielsen Admosphere (dříve MEDIARESERCH) na pozici ředitele pro obchodní rozvoj. Do dubna 2011 jsem působil ve skupině GroupM (mj. v agentuře MEC), kde jsem byl odpovědný za výzkum a technologie pro mediální plánování. V roce 1993 jsem započal svojí kariéru v reklamním a meiálním prostředí, jako plánovač a nákupčí televizní reklamy v Young & Rubicam (později The Media Edge, Mediaedge:cia).

12:00 - 12:20

Proč přichází interaktivní single source cross-mediální výzkum?

Provázanost a interaktivita jsou společným jmenovatelem budoucího vývoje konzumace médií. Proč tomu však není i v případě jejich měření? Doba, kdy mediatypy fungovaly samostatně a lidé pouze pasivně přijímali jejich sdělení, je nenávratně pryč. Mediální sdělení je šířeno různými mediatypy a konzument médií se stále více stává aktivním účastníkem mediálního sdělení jeho výběrem, zpracováním a dalším šířením. Příspěvek se zaměří na nutnost postihnout tyto změny v rámci single source výzkumu cross-mediálního chování.

Přemysl Čech Přemysl Čech

CEO

MEDIAN

Přemysl Čech

Přemysl Čech je absolventem Matematicko - fyzikální fakulty Karlovy University v oboru matematika - teorie systémů. Na Přírodovědecké fakultě UK absolvoval nadstavbové studium demografie. Má mnoho zkušeností z empirických výzkumů. Po absolvování university pracoval několik let v Sociologickém ústavu ČSAV. V roce 1990 se zúčastnil realizace prvních výzkumů nově založených společností STEM a AISA. V roce 1992 začal pracovat jako vedoucí oddělení mediálních výzkumů. V roce 1993 se stal ředitelem společnosti MEDIAN. Přemysl Čech zorganizoval a zrealizoval standardní multimediální výzkum měření sledovanosti médií v České i ve Slovenské republice - nazývaný MEDIA PROJEKT. V letech 1996-1997 pracoval jako generální ředitel společnosti Taylor Nelson AGB Media Fact a zaváděl v ČR peoplemetrový systém v rámci kontraktu na peoplemetrový projekt pro Asociaci televizních organizací ATO (Česká televize, NOVA, Prima) pod názvem “Měření sledovanosti médií pomocí peoplemetrů”. V letech 1997-98 uvedl na český a slovenský trh komplexní projekt TGI - MARKET & MEDIA & LIFESTYLE ve spolupráci s britskou firmou BMRB. V roce 2012 uvedl na českém trhu crossmediální elektronický projekt adMeter, který MEDIAN samostatně vyvinul. Od roku 1995 je členem ESOMAR - evropského sdružení výzkumných agentur.

Josef Fišer Josef Fišer

Obchodní a Marketingový ředitel, Analytik

MEDIAN

Josef Fišer

Jako obchodní a marketingový ředitel působí v MEDIANu od roku 2016, před tím 2 roky v pozici Senior Account managera. V marketingovém výzkumu, výzkumu trhu a médií se pohybuje již 10 let. Má za sebou bohaté zkušenosti ve výzkumných agenturách, médiích i u koncových klientů. Dlouhodobě se specializuje na analýzu mediálního chování a měření efektivity mediálních kampaní, jejich optimalizaci na zásah i marketingové a prodejní efekty. V MEDIANu zaštiťuje po klientské stránce crossmediální elektronický projekt adMeter, který MEDIAN uvedl na trh v roce 2012 a od té doby ho na českém trhu dále rozvíjí.

12:25 - 13:25

Oběd

13:25 - 13:45

Vlastní obsah, převzatý obsah a uživatelský obsah – jak je můj obsah chráněn a za co odpovídám?

Ne vše, co je na Internetu volně dostupné, mohou všichni dále používat. Musím ctít práva svých „zdrojů“. I já mám svá práva: nelíbí se mi, když moje investice jsou základem zisku pro někoho jiného – musím to strpět nebo tomu mohu zabránit? Uživatelský obsah – nakolik se mi vyplatí a jak s ním zacházet.(?) A reklama je v tom nevinně?

Zuzana Císařová Zuzana Císařová

Advokát

Advokátní kancelář Císařová

Zuzana Císařová

Od roku 1994 - Česká advokátní komora. Od  roku 1998 - zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory ev. č. 4621. Od roku 2013 - členka správní rady ALAI ČR v rámci Mezinárodní literární a umělecké asociace ALAI.  V letech 2001-2006 - předsedkyně Odvolacího výboru Etické komise Mezinárodní asociace farmaceutických firem.

Od roku 1997 - odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze. Publikace řady odborných článků, knižních monografií v autorském kolektivu a odborných stanovisek v oblasti práv duševního vlastnictví. Je autorkou znaleckých posudků znaleckého ústavu Univerzity Karlovy v oboru právní vztahy k cizině s oprávněním pro práva autorská a práva průmyslová.

Dlouholetá advokátní praxe ve velkých advokátních kancelářích se zaměřením na práva duševního vlastnictví. Reklama a mediální právo, tiskový zákon, odpovědnost vydavatelů a provozovatelů na Internetu. Ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů. Autorské právo a práva související s právem autorským (ochrana autorských práv v prostředí Internetu, smluvní agenda), včetně IT technologií a software. Ochranné známky (správa známkových portfolií, řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, spory v oblasti průmyslových práv). Oblast nekalé soutěže, veřejné zakázky v oblasti duševního vlastnictví (architektonické soutěže aj.). Litigace v občanskoprávních věcech a obchodních sporech včetně rozhodčího řízení, smluvní agenda, pracovní právo.

13:50 - 14:10

Využití dat ze sociálních sítí

Právní aspekty využití a zpracování dat ze sociálních sítí, ať již pro účely interní či marketingové, včetně hlavních otázek behaviourálního marketingu a problematiky velkých dat.

Andrea Jarolímková Andrea Jarolímková

Advokátka

Bird & Bird

Andrea Jarolímková

Andrea je advokátkou skupiny práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a ochrany osobních dat v pražské kanceláři Bird & Bird. Zaměřuje se na právo duševního vlastnictví, včetně práva autorského, a problematiku nekalé soutěže. Poskytuje poradenství v rámci sporné i nesporné agendy ve všech oblastech práva duševního vlastnictví – autorské právo, ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory, informační technologie, jakož i boj proti padělkům. Do její specializace také patří právní poradenství v otázkách ochrany osobních dat, ochrany osobnosti a ochrany spotřebitele.

14:15 - 15:15

Bloody administration and the brave new world of digital economy

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek buduje ministerstvo pro budoucnost a řídí dvě klíčové rady vlády. Je připraven naslouchat a má dost nástrojů, kterými může pomoci. Ale...je sektor digitální ekonomiky schopen se zkonsolidovat natolik, aby byl schopen vyjednávat s ním i jeho vládními kolegy o klíčových dlouhodobých tématech a vysvětlit vládě i "tradičním" průmyslům, proč je tak důležitý? Těším se na debatu.

Jana Adamcová Jana Adamcová

Zakladatelka a předsedkyně správní rady

Institut pro digitální ekonomiku

Jana Adamcová

Vystudovala filozofii a německou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na teorii komplexity, zejména v oblasti živých systémů. V Posledních 14 let pracovala ve státní správě nebo s ní spolupracovala. Od roku 2002 řídila komunikační kampaň Ministerstva zahraničních věcí ČR před referendem o vstupu ČR do EU. Od roku 2003 budovala na témže ministerstvu agendu zahraniční prezentace. Napsala koncepci jednotné prezentace ČR v zahraničí a vizuální styl, vytvořený v rámci této koncepce, obdržel cenu Czech Grand Design. Od roku 2007 řídila na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podporu exportu, ekonomickou diplomacii a rozvojovou pomoc. Od roku 2010 se zabývá poradenstvím v oblasti strategického řízení se specializací na dlouhodobý rozvoj organizací. Je zakladatelkou a předsedkyní správní rady Institutu pro digitální ekonomiku, jehož cílem je podpora a rozvoj nově vznikajících odvětví v ČR. Specializuje se na digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly. V letech 2014-2015 byla poradkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Hovoří anglicky, německy a francouzsky.

15:20

Předpokládaný konec konferece