Program

Program

Trendy

Zahájení konference

Kateřina Hrubešová Kateřina Hrubešová

Executive Director

Sdružení pro internetový rozvoj

Kateřina Hrubešová

V reklamě, marketingu a v médiích se pohybuje 15 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupi­telství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se, vzhledem ke svým zájmům, vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetový rozvoj a řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.

Velké výzvy českého internetu

Český internet už mnohokrát dokázal, že si umí poradit s mnohými překážkami. Teď na něj čeká spousta dalších dobrodružství, na něž by se měl připravit. 

Ján Simkanič Ján Simkanič

Výkonný ředitel

Internet Info

Ján Simkanič

Je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, v níž působí již od roku 2001. Dříve měl na starosti obsahový rozvoj zpravodajských serverů a marketingovou strategii firmy. Vystudoval ekonomii a překladatelství na FF UK Praha. Příležitostně se věnuje moderování a publicistice. V současné době je předsedou Výkonné rady SPIR.

Jak se proměňují média

V každoročním přehledu World Press Trends 2017 nabízí WAN-IFRA shrnutí klíčových globálních trendů v novinovém průmyslu do tří hlavních sdělení. První z nich je, že čtenáři hledají důvěryhodné zdroje informací – s důrazem na slovo „důvěryhodné“. Je významné, že za zprávy, kterým věří, jsou ochotni platit. Za druhé, zatímco dříve byl tím hlavním faktorem dosah média a jeho velikost, dnes je důležitější posilování loajality a budování komunit. Vstoupili jsme do éry, kdy je čtenář na prvním místě, což je skvělá příležitost pro vydavatele, kteří tomu dokážou přizpůsobit své aktivity, způsob organizace i své dovednosti. Za třetí pak pozorujeme rostoucí odpor vydavatelů proti duopolu a stále více inzerentů, kteří zpochybňují nízkou návratnost investic a nebezpečné prostředí na online trhu.

Prezentace bude v anglickém jazyce.

Vincent Peyregne Vincent Peyregne

CEO

World Association of Newspapers and News Publishers

Vincent Peyregne

Vincent nastoupil do funkce generálního ředitele organizace World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) 1. října 2012. Před nástupem do WAN-IFRA pracoval na francouzském ministerstvu kultury a komunikace, kde byl zodpovědný za noviny a nová média i za „états généraux de la presse écrite“, což byla reakce francouzské vlády na ekonomické obtíže sužující novinový průmysl. Peyregne zahájil svou kariéru v novinovém průmyslu na začátku 90. let na různých manažerských pozicích v mediálních domech ve Francii, Španělsku a Švýcarsku.

Psychologická prognóza a targeting pro online zadavatele reklamy

Výzkum na Univerzitě v Cambridgi ukázal, že naše osobnosti a preference jsou předvídatelné díky našemu online chování. Každé kliknutí, komentář a vyhledávání obsahuje psychologické informace, které by mohly být použity k personalizaci obsahu v nebývalém rozsahu. Konec civilizace nebo etická šlamastyka? Tato přednáška vám pomůže se rozhodnout.

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Vesselin Popov Vesselin Popov

Business Development Director

The University of Cambridge Psychometrics Centre

Vesselin Popov

Vesselin Popov je Business Development Director Centra psychometriky na Univerzitě v Cambridgi, multidisciplinární výzkumný ústav zaměřený na online chování. Jeho práce s globálními značkami a agenturami se zaměřuje na personalizaci digitálního obsahu a interakcí se zákazníky pomocí automatické prognózy psychologických vlastností získané z informací ze sociálních médií. Vess je také odborníkem na etickou implementaci umělé inteligence a získal ocenění D&AD Graphite Pencil a ADC Gold Cube za tvůrčí práci.

Coffee break

Programmatic bez hranic: A co na to tradiční média?

Možnosti programatické reklamy procházejí i nadále bouřlivým rozvojem a přinášejí zásadní změny v nákupu médií. Zakladatel a CEO společnosti Adform, Gustav Mellentin, představí hlavní aktuální trendy v oblasti programatického nákupu digitálních médií a nastíní další vývoj, jak bude programatik pronikat i do obchodování nedigitálních kanálů.

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Gustav Mellentin Gustav Mellentin

CEO

Adform

Gustav Mellentin

Gustav Mellentin je spoluzakladatelem Adformu a jeho generálním ředitelem od založení společnosti v roce 2002. Předtím pracoval jako konzultant managementu ve společnosti Bain & Company ve Stockholmu a zastával pozici senior analytika ve společnosti Nordea Markets v Kodani, se specializací na vývoj matematických modelů pro tvorbu cen strukturovaných finančních produktů. Gustav je držitelem titulu MBA z Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu (IMD) a titulu MSc na Technické univerzitě v Dánsku.

Cenové modely v programatickém prodeji reklamy – First vs. Second price

Jaká je stávající situace na poli českého programatického prodeje z pohledu publisherů a kam se vyvíjí trendy v aukčních modelech z pohledu technologií SSP? Je přechod z klasického second price modelu k nově preferovanému first price modelu ze stran SSP správná cesta?

Filip Hromek Filip Hromek

Manager RTB

Seznam.cz

Filip Hromek

Filip se online marketingu věnuje přes 8 let. Poslední roky působí na straně Seznam.cz jako Manager RTB, kde udává strategii a stará se o co nejhladší průběh prodeje reklamy největšího českého online publishera. Předchozí zkušenosti získal především pětiletým působením v agentuře Adexpres, kde si prošel pozice od media planner, přes project manager, až na pozici Head of Programmatic Trading. Programatiku se věnuje přes 5 let, orientuje se ve většině RTB platforem v ČR a to jak na straně publishera, tak inzerenta. Filip věří, že do 4 let se 80 % reklamy bude prodávat programaticky.

Oběd + networking

Atribuce mění vše! Anebo ne?

V agentuře Sun Marketing jsme se posledního více než půl roku věnovali atribučním modelům v AdWords, jejich změně, novým možnostem a především změnám, které měly nastat. Je hromadný úprk od Last Click modelu opravdu tak zásadní? Ano i ne.

Lukáš Jirát Lukáš Jirát

QA & Development manager

Sun Marketing

Lukáš Jirát

V současné době, kdy v Sunu začínám třetí rok, jsem na pozici Quality Assurance & Development manager. V on-line světě se pohybuji již 8 let, začínal jsem na pozici PPC specialisty a rukama mi prošlo nepřeberné množství klientů a jejich kampaní. Zkušenosti mám s kampaněmi ve všech myslitelných systémech. Nyní se věnuji převážně zajištění kvality a implementaci nových funkcí v rámci oddělení výkonové reklamy. Dále se také podílím na produktovém rozvoji. Aktuálně mám na starost projekt automatizovaného reportingu. Zajišťoval jsem program a řečníky pro konferenci PPC Restart, kterou jsem také moderoval.

Case study z integrace programatické reklamy

Programatická reklama, RTB či RTA již dávno není jen nástrojem pro doprodej nevyprodaného prostoru. V posledních letech se z ní stal standard i pro obchodování s prémiovou online reklamou. Pro to, aby tak mohla fungovat, je ale třeba co nejefektivnější integrace programatiku a publisherského ad serveru. V prezentaci se podíváme na to, jaké jsou dnes možnosti a co mohou přinést z pohledu média i inzerenta. Vyjádřeno v číslech.

Matěj Novák Matěj Novák

Ředitel

Czech Publisher Exchange

Matěj Novák

Matěj pracuje jako ředitel Czech Publisher Exchange. Zabývá se optimalizací reklamního prostoru a novými technologiemi v online reklamě, převážně RTB či programmaticem. V minulosti působil jako yield manager v Centrum Holdings a posléze Economii, Account Director v Ogilvy Interactive, Search Strategist v Ataxu a tvůrce webů a vývojář pro PLANstudio. Vystudoval filosofii, má rád svou ženu a tři děti, hory a dobré filmy a knihy. O reklamních technologiích příležitostně píše na blogu DoubleSense.cz a Lupě.

Zvýšení efektivity komunikace pomocí řízené customer journey

Když jednotlivé produkty jedné společnosti na sobě komunikačně parazitují, snižují si share of voice vůči uživateli. V České spořitelně bylo výzvou vytvořit systém vydávání reklamy na základě aktuálního chování uživatele (o které z produktů se zajímá) a zároveň na základě prioritizace produktu (který produkt k uživateli právě mluví) k posílení efektivity online komunikace.

Aleš Hron Aleš Hron

Digital Group Supervisor

WAVEMAKER Czech

Aleš Hron

V digitálním marketingu pracuji více než 7 let, z toho poslední 3 roky na straně mediální agentury. Prošel jsem si od práce na vlastní noze přes optimalizace kampaní až po klientský servis a dlouhodobé digitální strategie. V mojí každodenní práci stojím na začátku, uprostřed i na konci všeho, co se kolem klientů děje. Baví mě pomáhat udávat a držet směr, analyzovat detail komunikace a využívat všechny technické možnosti online reklamy.

Coffee break

K čemu využít Machine learning v marketingu?

Snadno si uděláte představu, jestli a jak využití Machine learningu pomůže vašemu marketingu. Společně projdeme několik příkladů, jak lze změnit způsob optimalizace nákupu mediálního prostoru nebo třeba i spolupráci s mediální agenturou. Nakonec si ukážeme časté chyby a špatná očekávání, kterým se můžete vyhnout.

David Vopelka David Vopelka

Digital Marketing and Data Manager

Česká spořitelna

David Vopelka

David Vopelka řeší digitální marketing a jeho význam pro jednu z největších korporací u nás - Českou spořitelnu. Kromě běžné spolupráce s agenturami hledá cesty, jak pomocí programmatického nákupu, nejnovějších Adtechnologií a Bigdat udělat kampaně lepší jak pro banku, tak pro klienty. Hlavní výzvou je sladit potřebu neustále komunikovat desítky produktů s cílem prodávat, ale zároveň pomáhat lepšímu zákaznickému zážitku a repositioningu zavedené značky. A to jde jen a pouze s daty.

Blockchain - jak promění mediální byznys?

Zábavnou formou publiku propojí zdánlivě oddělená témata světy kryptoměn, programatiku, adblocku či placeného obsahu. Přinese překvapivou inspiraci při hledání odpovědi na otázku: Dokážeže blockchain a kryptoměny nabídnout řešení chronických nemocí mediálního byznysu?

Jiří Malý Jiří Malý

CTO

Programmatic

Jiří Malý

Jiří se nadšeně věnuje internetovým technologiím a baví ho mixovat technologie do marketingu, mediálního businessu nebo businessu jako takového. I proto ve společnosti Programmatic vede projekty implementace technologií. Jiří v minulosti spoluzakládal digitální kreativní agenturu Mather Advertures, kterou pak prodal koncernu WPP. Působil jako managing director mediální agentury Neo@Ogilvy. Podílel se na tvorbě strategií pro více jak stovku internetových projektů, které byly realizovány v ČR i na mnoha evropských trzích. Nejčastěji ho potkáte na kole.

Tomáš Řehák Tomáš Řehák

CEO

Programmatic

Tomáš Řehák

Mediálním businessem se baví a živí od studií. Za tu dobu dal vzniknout projektům např. MDS, OMD Digital, SPIR, Ejhle.net naposledy Programmatic, který přivádí, testuje a implementuje vyspělé technologie z oblasti programmatického prodeje do celé řady významných společností v ČR nejen z oblasti médií.

Marketing

Zahájení programu

Vladimír Rejlek Vladimír Rejlek

Interactive Director

Wunderman

Vladimír Rejlek

Vladimír Rejlek pracuje v oboru digitálního marketingu 11 let. Začínal v agentuře Advertures, pracoval pro Vodafone a před 6 lety založil Publicis Modem – digitální brand skupiny Publicis Groupe. V současnosti je šéfem interaktivy v agentuře WUNDERMAN

Paradoxy pro lepší reklamu

Ušlechtilá snaha o lepší uživatelský zážitek při konzumaci internetu, lemovaná řadou paradoxů a sporných aktivit. Podaří se i přes to udržet schopnost financovat tvorbu obsahu, nezávislost a odolat nátlaku ve jménu vyššího dobra?

Hubert Gall Hubert Gall

Head of AdOperations

Czech News Center

Hubert Gall

Hubertova současná pozice je Head of AdOperations ve vydavatelství Czech News Center. Za dvanáct let působení v on-line reklamě se vždy věnoval reklamním technologiím a poslední tři roky ve své práci intenzivně prosazuje RTB, programatické systémy a rozšiřování cílení klientských kampaní o využití audience dat. Aktivně se podílí na řadě významných projektů v rámci i mimo SPIR. V minulosti působil v Centrum Holdings, Sanomě, comScore a Economii. Vystudoval obalový a grafický design, má rád svou rodinu, filmovou hudbu, dobré jídlo a pití.

Co nás Facebook naučil, když vyhodil všechny stránky z newsfeedu

Loni začal Facebook na Slovensku a v dalších pěti zemích testovat Průzkumníka. Všechny příspěvky stránek byly odstraněny z newsfeedu, reach a engagement jim padly o desítky procent. Co se z toho slovenská média naučila a jak to může pomoci ostatním aktérům na Facebooku v době, kdy sociální síť chystá další zásadní změny v newsfeedu?

Filip Struhárik Filip Struhárik

Editor, social media manager

Denník N

Filip Struhárik

Filip Struhárik je editor a social media manažer v slovenském Deníku N (www.dennikn.sk). Píše a přednáší o online žurnalistice a digitálních médiích. Byl první, kdo upozornil světová média na experiment Facebooku s Průzkumníkem (Explore Feed), dlouhodobě informuje o jeho důsledcích pro vydavatele. Připravuje pravidelný týdenní newsletter o médiích a žurnalistice nazvaný MediaBrífing.

Svět viděný Facebooky aneb každý má tu svou za jedinou

O tom jak opravdu vypadají naše bubliny a také o tom, jaké to má praktické důsledky. Jak 16 facebookových profilů změnilo názor mých studentů na informace, které dostávají.

Josef Šlerka Josef Šlerka

Managing Director

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Josef Šlerka

Josef je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorand informační vědy, působil jako vedoucí výzkumu společnosti Socialbakers. Vede Studia nových médií na Univerzitě Karlově a od srpna i Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. V současnosti se proto věnuje především strojové analýze přirozeného jazyka a nejrůznějším aspektům nejen sociálních médií.

Oběd + networking

Jak dosáhnout virality na Facebooku v dobách neustálého snižování organického dosahu?

Každým rokem se snižuje organický dosah na sociálních sítích, zejména Facebook. Jak můžete s tímto faktorem bojovat a jak dosáhnout vysokých virálních dosahů? Projdeme několik případů a přístupů, jak se dostat na statisícové růsty a zásahy.

Vojtěch Lambert Vojtěch Lambert

Executive director

LCG New Media

Vojtěch Lambert

Spoluzakladatel a výkonný ředitel firem LCG 360°Consulting a LCG New Media. Vojtěch Lambert vystudoval magisterský obor Business and Law in International Markets na Anglo-americké universitě v Praze. V rámci LCG360 byl součástí kompletních restrukturalizací několika korporací, kde se podílel na rozvoji obchodu a marketingu. Od roku 2011 se specializuje na vytváření komunikačních strategií, konzultací a realizací kampaní pro klienty v on-line prostředí. Jeho devízou jsou sociální sítě. V rámci LCG New Media pracuje nebo pracoval pro Asus, Českou pojišťovnu, Bubbleology, Omega Pharma, BigBoard, Galerie Harfa a další.

Jak postavit datovou strategii akviziční kampaně na mladé

K oslovení mileniánů je online klíčové médium. Platí to i při sjednávání služby? ČSOB banka vloni přesvědčovala mladé k založení bankovního konta. Ukážeme, jak se nám osvědčila pokročilá datová strategie, čím je specifická dlouhodobá kampaň a proč připravit kreativní koncept s různými remarketingovými scénáři.

Josef Prorok Josef Prorok

Media Planner

Red Media

Josef Prorok

Po ukončení kariéry profesionálního atleta nastoupil v roce 2014 do mediální agentury Red Media ze skupiny Kindred Group. Zde v současnosti vede tým plánovačů, kteří mají na starost mediální strategie mj. pro klienty z oblasti finančnictví, automotive a spotřebního zboží.

Tomáš Žlůva Tomáš Žlůva

Media Manager

ČSOB

Tomáš Žlůva

V online marketingu se pohybuje již 10 let. Začínal v mediální agentuře OMD, následně se přesunul do mediální agentury Mindshare, kde po několika letech převzal kormidlo digitálního oddělení agentury. Poté se přesunul do mediálního domu Sanoma, kde řídil jeho online divizi a marketing, aby následně zakotvil na pozici mediálního managera v ČSOB. Několik let byl také součástí metodologické komise a výkonné rady SPIRu a v průběhu svého působení v Sanomě byl také jedním ze zakládajících členů sdružení CPEx.

Coffee break

Online reklama nestačí, pokud firma nemyslí digitálně

Udělat hezký web a investovat do online reklamy – to je, bohužel, stále pro mnoho firem synonymem pro digitál. Takto úzké vymezení přináší obrovskou devalvaci investic do reklamy a rovnice návratnosti investic při něm nevychází tak, jak byste si přáli. Na podkladu rozsáhlého výzkumu chování Čechů v digitálu v oblasti bydlení vám předvedu, že úspěch spočívá ve schopnosti firmy následovat zákazníka na celé jeho zákaznické cestě. Popíšu reálné příklady (ne)zvládnutí klíčových momentů zákaznické cesty z pohledu digitální reklamy a marketingu. Prozradím, jak to zvládají přední české značky jako Vekra, Sconto, IVT, Ptáček, Siko a další.

Luboš Plotěný Luboš Plotěný

Ředitel

Sherpas

Luboš Plotěný

Luboš je ředitelem agentury Sherpas. Je autorem knihy Budování úspěšného firemního webu a spoluautorem knihy Uživatelsky přívětivá rozhraní. Během svého působení v Dobrém webu a Sherpas úspěšně spolupracoval v oblasti digitálního marketingu s desítkami klientů různých oborů a velikostí. Sám vytvořil několik úspěšných internetových obchodů, u kterých se několik let zároveň staral o jejich internetovou propagaci a rozvoj. Luboš je dlouletým předsedou poroty WebTop100, největší souteže digitálních řešení v ČR. Několik let zároveň jako předseda Asociace UX rozvíjel trh user experience v ČR.

Luboš je držitelem titulu Google Analytics Individual Qualification, který získal mezi prvními v ČR. Aktivně se zajímá i o všechny další aspekty kvalitního a obchodně úspěšného webu.

GDPR na vlastní kůži

Panika? Nemusí být…pokud navštívíte naše přednášky a debatu k GDPR

Pozornost je jen jedna! Jak ji získat pro svůj obsah?

Inspirace pro české reklamní zadavatele i pro české digitální platformy a média - kterým směrem se ubírat a čemu se vyhnout?

Za posledních 5 let se digitální svět významně proměnil. Nejnovější nadnárodní studie Nielsen názorně ukazuje trendy v chování digitální populace v jednotlivých zemích světa. Kteří hráči dokázali využít svoji šanci? Jaké služby se prosadily? Jaké zapadly? Vítězí zábava? Videoobsah? Regionální zájem? Zvládají uživatelé multitasking? Prezentace publikuje závěry s mottem CESTA A CÍL pro českou adaptaci.

Magida Sukkari Magida Sukkari

International Business Development Director

Nielsen Admosphere

Magida Sukkari

Magida Sukkari má více než patnáctiletou zkušenost z oblasti výzkumů nejen v České republice. Do Nielsen Admosphere přišla v roce 2016, předtím zastávala různé pozice jak v médiích, tak v mediálních a výzkumných agenturách – od projekt manažera po obchodní ředitelku výzkumu. Řadu let spolupracovala na výzkumu spotřebního chování Media-Market-Lifestyle (MML-TGI), výzkumu čtenosti tisku Media projekt či výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt. Ve výzkumné agentuře Nielsen Admopshere působila od roku 2016 na pozici International Business Development Director. V únoru 2018 se přesunula na post ředitelky obchodního rozvoje. Podporu aktivit společnosti na bulharském trhu tak rozšířila i na další zahraniční i české aktivity společnosti, a to ve všech oblastech její činnosti: peoplemetrového měření, výzkumu, oblasti Ad Intel i softwarových řešení. Má se také výrazněji podílet na aktivitách společnosti v oblasti vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

Zahájení bloku o GDPR

Jana Břeská Jana Břeská

Manažerka pro státní správu

Sdružení pro internetový rozvoj

Jana Břeská

Jana Břeská zastává od roku 2016 pozici Public Affairs Manager ve SPIR, kde se věnuje jak národní tak evropské legislativě ovlivňující digitální sektor. Zastupuje zájmy sdružení v jednáních s evropskými institucemi i státní správou, v níž v minulosti působila a zabývala se mimo jiné evropskou politikou jednotného digitálního trhu a telekomunikací. Mezi hlavní témata, která od svého nástupu do SPIR řeší, patří GDPR a ePrivacy.

Implementace GDPR ve VLTAVA LABE MEDIA

Dá se to zvládnout. Chce to zatnout zuby, načíst neuvěřitelné množství podkladů z EU, WP29 a dalších institucí a pak, když už je více měné jasné co se má dělat, tak to uvést do života.
Marie Makovcová Marie Makovcová

Konzultant pro GDPR

VLTAVA LABE MEDIA

Marie Makovcová

Červen 2016 – do současnosti - konzultant pro auto projekty a GDPR ve VLTAVA LABE MEDIA a.s.
2016 leden – duben 2016 - Senior content specialist Pet Center
2014 listopad – prosinec 2015 - Project manager v effectix.com
2014 únor - listopad - Key Account Manager v effectix.com
2012 – 2013 - Account Manager v Atoz Marketing, Atoz Event
2006 – 2012 - Project Manager v JPM reklama s. r. o.
2004 – 2006 - Manager DTP studia v Temetero s. r. o.
1999 – 2004 - Project manager Marko s. r. o.

GDPR na českém trhu: dosavadní úspěchy i budoucí hrozby

Ochrana osobních údajů v digitálním prostředí bude mít od května novou podobu. Digitální průmysl se intenzivně připravuje a ve srovnání s jinými sektory si nestojí vůbec špatně. V čem je český trh jedinečný a originální? Co právě řeší domácí vydavatelé a mediální agentury resp. jejich klienti? Jste pozadu v GDPR nebo už máte „hotovo“? Leží vám na stole návrhy smluv vašich partnerů o zpracování/správcovství dat a nevíte, co s tím? Pojmy jako cílená reklama, segmentace, retargeting nejsou sprostá slova. Za jak dlouho přijde ePrivacy a co to pro vás znamená? Našim cílem je nevyděsit vás, ale poskytnout co nejvíc relevantních informací, které potřebujete k podnikání.

Kateřina Hrubešová Kateřina Hrubešová

Executive Director

Sdružení pro internetový rozvoj

Kateřina Hrubešová

V reklamě, marketingu a v médiích se pohybuje 15 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupi­telství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se, vzhledem ke svým zájmům, vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetový rozvoj a řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.

Velká debata o GDPR

Už v květnu vstoupí v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Přestože některé otázky zůstávají stále nejasné, digitální průmysl přípravu nepodceňuje. Tím méně, že na praktickou implementaci nových pravidel zbývá jen pár posledních měsíců. S čím a jak už si firmy poradily a jak se staví k otevřeným otázkám, se dozvíte v debatě zaměřené tentokrát na GDPR v praxi. Inspiraci, poučení a odpovědi na vaše otázky vám nabídnou zástupci vydavatelů i adtech firem.

Jana Břeská Jana Břeská

Manažerka pro státní správu

Sdružení pro internetový rozvoj

Jana Břeská

Jana Břeská zastává od roku 2016 pozici Public Affairs Manager ve SPIR, kde se věnuje jak národní tak evropské legislativě ovlivňující digitální sektor. Zastupuje zájmy sdružení v jednáních s evropskými institucemi i státní správou, v níž v minulosti působila a zabývala se mimo jiné evropskou politikou jednotného digitálního trhu a telekomunikací. Mezi hlavní témata, která od svého nástupu do SPIR řeší, patří GDPR a ePrivacy.

Marie Makovcová Marie Makovcová

Konzultant pro GDPR

VLTAVA LABE MEDIA

Marie Makovcová

Červen 2016 – do současnosti - konzultant pro auto projekty a GDPR ve VLTAVA LABE MEDIA a.s.
2016 leden – duben 2016 - Senior content specialist Pet Center
2014 listopad – prosinec 2015 - Project manager v effectix.com
2014 únor - listopad - Key Account Manager v effectix.com
2012 – 2013 - Account Manager v Atoz Marketing, Atoz Event
2006 – 2012 - Project Manager v JPM reklama s. r. o.
2004 – 2006 - Manager DTP studia v Temetero s. r. o.
1999 – 2004 - Project manager Marko s. r. o.