Connecting in a multi-mode world

Přednáška

Budeme mluvit o transformaci v komunikaci, která vychází z růstu počtu odesílaných zpráv, videí a sdílení všemožného obsahu a vlastně i celkového objemu komunikace, jíž každý den čelíme. Dále budeme zkoumat, jak změny životního stylu nutí spotřebitele měnit způsob komunikace a jaké jsou důsledky těchto změn. A konečně, budeme také mluvit o některých výzvách, kterým marketéři čelí v tomto novém prostředí, do nějž patří i Skype.

Prezentace bude probíhat v anglickém jazyce.

Přednášející