ROI – Měření mediální efektivity internetových kampaní

Přednáška

Facebook je dnes horké téma českých online i tradičních marketérů. Peter Podolinský z Facebooku bude mluvit o datech, o tom jak lze měřit úspěšnost online kampaní, jak se vyhnout „sociálnímu vězení“ a jak stanovit a měřit KPI’s, které nejlépe vyjadřují splnění cílů inzerenta. Zaměří se na získávání dat z online kampaní, jejich analýzu, co která data skutečně znamenají, na daty řízené insighty a srovnání Last Touch a Multi Touch atribučních modelů.

Přednášející