O ochraně osobních údajů, Data Protection, EU a podnikání v ČR

Přednáška

Zhodnocení legislativních změn, stávajících nebo připravovaných, které ovlivňuji nebo budou ovlivňovat podnikání v České republice a to nejen na internetu. Problematika cookies je jenom jedním z témat, o kterých je nutné hovořit. Aktuální situace v rámci projednávání Nařízení o ochraně osobních v Evropském Parlamentu.

Přednášející