Automatizace nákupu a prodeje reklamy

Přednáška

Vydavatelské domy z celého světa si začínají osvojovat automatizaci, aby zvýšily příjmy z on-line reklamy. Automatizace snižuje náklady a zvyšuje příjmy a umožňuje vyjít vstříc požadavkům agentur k nákupu prostřednictvím nových protokolů jako je RTB. Přední evropští vydavatelé najímají analytiky a dávají dohromady optimalizační týmy, vytvářejí soukromá tržiště s předními nákupčími a nabídkou 1st party dat, aby zvyšovali CPM. V současnosti také můžeme být svědky toho, že přední vydavatelé začínají spolupracovat, aby nákupčím inzerce poskytli co nejširší rozsah služeb s novými inovativními kanály jako je například mobilní RTB. Na workshopu Vám dáme nahlédnout do této problematiky a ukážeme Vám případové studie o zvyšování výnosů na soukromých tržištích, přidávání dat do Vašich RTB kampaní a růstu mobilního RTB.

Prezentace bude probíhat v anglickém jazyce.

Přednášející