Oligarchové, revoluce a invaze: Jak přizpůsobit media business

Přednáška

Na žádném trhu to média nemají snadné a pro Ukrajinu to platí dvojnásob, obzvláště v posledních měsících. Uprostřed politických intrik a nestability se jeví jako východisko předefinování role moderních novin jako podnikání na komunitní bázi. Tento „byznys-model“ nabízí širší sortiment produktů a vytváří komunitu, která čtenáři přináší pocit jedinečnosti a zainteresovanosti.

Prezentace bude probíhat v anglickém jazyce.

Přednášející