Komunikujte cíleně… ještě více – oslovování zákazníků s konkrétní nabídkou, preferovaným kanálem a ve správný okamžik

Přednáška

Kdy, koho, jak a čím oslovit – klasický problém všech marketérů. Velké datové sklady poskytují velmi detailní informace o zákaznících a jejich chování. Firmy tak už ví přesně „koho“ oslovit. Neméně důležité je ale zvolit správné načasování komunikace a správný kanál pro oslovení. Tato kombinace zvedá účinnost komunikace až několikanásobně.

Přednášející