Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média

Přednáška

Co nového přinesly nové zákony a soudní rozhodnutí v roce 2012 pro internetové podnikání. Jaké nové platby máme očekávat. Které byznys modely se stávají z právního hlediska problematickými a které naopak byly shledány bezproblémovými?

Přednášející