Substituce nejdražších zásahových bodů v TV reklamě pomocí online videa

Přednáška

Ze zásahové křivky spotové televizní reklamy je zřejmé, že musí na této křivce existovat bod, při jehož dosažení se investice (do jinak jednotkově dražšího) online spotu vyplatí. Jak této komunikační příležitosti efektivně využít?

Přednášející