Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních – budoucnost nebo slepá ulička?

Přednáška

V uplynulých letech řada vydavatelství investovala nemalé prostředky do vývoje specializovaných aplikací pro různé platformy mobilních zařízení. Mobilní konzumenti však zatím dávají přednost standardnímu přístupu přes webové stránky. Navíc majitelé smartphonů a tabletů mají v tomto směru odlišné chování a preference. Jaké je chování dnešních konzumentů? Představují zpravodajské aplikace budoucnost, nebo jsou jen slepou uličkou na cestě za čtenářem?

Přednášející