RTB na českém trhu v roce 2013

Přednáška

Ve své prezentaci se podívám na stav RTB trhu v ČR. Pokusím se pojmenovat věci, které brání jeho rozvoji, a nastínit, kam by se mohl dále ubírat. Letmo se také podívám na trendy ve světě a jejich odraz na domácím trhu.

Přednášející