Kdo s kým a proč na RTB trhu v ČR v roce 2013

Přednáška

Pokus o úplný přehled trhu RTB a všech jeho hlavních hráčů v České republice. Ucelený pohled na hlavní AdExchange, DSP, SSP, trading desks a DMP.

Přednášející