Tato akce již proběhla.

Program pátého ročníku konference byl složen ze tří paralelních obsahových proudů. Vystoupení byla zaměřena na problematiku (nejen) internetové reklamy, nejrůznější formy marketingu (od propojování mediatypů, přes roli internetové reklamy až po mobilní reklamu či komunikaci přes sociální sítě), aktuální mediální otázky (např. distribuce obsahu prostřednictvím mobilních zařízení) či legislativní či regulační okruhy ovlivňující podmínky na trhu.

Konference se pravidelně účastní zhruba 350 návštěvníků z řad odborné veřejnosti – zástupců médií, mediálních a reklamních agentur a marketingových pracovníků různých typů společností. V předchozím roce akci konferenci navštívilo přes 360 účastníků.

Partneři Internet Advertising Conference 2012

  • Generální partner

  • Hlavní partner

  • Partneři

  • Mediální partneři

  • Produktový partner

  • Organizátor

  • Produkce

Více o partnerech akce