Tato akce již proběhla.

Sál č. 1

Sál č. 1 – hlavní sál Slovanského domu

Moderátor: Jakub Železný

Blok 1: Aktuální stav mediálního trhu

8:30
Registrace

9:00
Zahájení konference

Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR

9:10–9:30
SPIR – tvůrce a garant transparentního internetového trhu

Stručné představení aktivit Sdružení pro internetovou reklamu a jeho nejdůležitějších výzkumných projektů, které poskytují nejkomplexnější pohled na vývoj českého internetového trhu a slouží jako zásadní nástroj pro mediální plánování.
Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR, Internet Info

9:35–9:55
Zhodnocení aktuálního vývoje mediálního trhu

Mediální trh v Česku v roce krize – rozložení sil napříč mediatypy – strategie a šance velkých i malých vydavatelů – strukturální proměny a konsolidace – vyhlídky do dalších let a otázky, které je možné vidět už dnes.
Roman Gallo, PPF

10:00–10:20
Co se děje na Slovensku

Má slovenský internet jednoznačného leadera? Je vůbec na slovenském internetu krize? „Normalizace“ online nákupu inzerce a její dopad na tržby online medií.
Igor Kalaš, Centrum Holdings (SR)

10:25–10:45
Kontext vývoje investic do internetové reklamy

Daniel Köppl, Marketing & Media

10:50–11:10
Coffee break

11:10–11:40
Panelová diskuse: Máme se bát krize?

Krize finanční, nebo psychologická? Jak se dotýká médií? Role internetového prostředí pro překonávání následků zpomaleného toku inzertních výdajů. Limity internetu jako mediatypu. Kdy internet v investicích předhoní tisk? Stane se tak někdy u televize? Trendy a jejich význam pro dnešní rozhodování.
Tomáš Řehák (OmnicomMediaGroup), David Menšík (Group M), Jan Řehák (CME), Pavel Zima (Seznam.cz), Jiří Otevřel (MAFRA)
(moderátor Daniel Köppl, Marketing & Media)

Blok 2: Jak rozumět internetu

11:45–12:05
Jak rozumět NetMonitoru

Cesta od počítadel návštěvnosti k nástrojům typu NetMonitor či Google Analytics byla dlouhá. Co vlastně mohou dnešní nástroje tohoto druhu nabídnout, jak je vhodně používat a čeho se vyvarovat. Jak si NetMonitor stojí vůči Google Analytics, jakým způsobem se návštěvnost měří u nás i ve světě. Co vlastně návštěvnost říká o kvalitě webu a jeho uživatelů.
Daniel Dočekal

12:10–12:30
Mýty kolem online inzerce

Inzerenti, jako všichni investoři, potřebují záruku, že se jim peníze zhodnotí. SPIR existuje teprve devět let a internet je stále vnímán jako nové neznámé médium. Neznámo k online reklamě váže magické kouzlo, které sice přitahuje dobrodruhy, ale také na druhé kolem něj vznikají mýty, které brzdí vývoj a ohrožují náš vztah k novému médiu. Nadešel čas některé z těch mýtů o online reklamě rozbít.
Martin Kopta

12:35–12:55
Vyhodnocování online inzerce

Jaký je pohled zadavatelů na reklamní kampaně na internetu, jaké parametry sledují a jak vyhodnocují efektivitu jejich plnění? Stejná otázka. Různé odpovědi. Každý den už víc jak 15 let.
Martin Kanianský, Mediacom (SR)

13:00–14:00
Oběd

14:00–14:30
Panelová diskuse: Internetové prostředí pohledem zadavatelů

Je internet „hotový“ mediatyp? Pracují zadavatelé s daty o internetovém trhu? Se kterými? Jak? Zkušenosti zadavatelů s orientací v nabídkách médií – ceníky, formáty a jejich účinek. Teorie a realita marketingové komunikace na internetu: rychle, levně, efektivně? Jakou roli hraje internet v mediálním plánování? Co je pro zadavatele skryto pod pojmem efektivita?
Eva Štípková (Vodafone), Daniel Šturm (Česká spořitelna), Jiří Valoušek (Baťa), David Martinásek (Beyond Interactive), Patrik Fejtek (IVG)
(moderátor Martin Kopta)

Blok 3: Co teď právě letí

14:35–14:55
Reklama je mrtvá, ať žije marketing

Základní pilířem marketingu není reklama a marketing už nikdy nebude tak jednoduchý jako dřív. Nakolik se mění pravidla hry a jak přežít věk komunit a social médií?
Pavel Neuman, Buzzboot

15:00–15:20
Internetová televize nebo televize na internetu?

Videoobsah se na českém internetu zatím neobejde bez profesionálních příspěvků. Tuzemské televize pomalu objevují internet a všichni hledají svůj byznys model. Hledají se vhodné reklamní formáty, někteří zadavatelé reklamy jako Fernet Stock nebo Wrigleys už svůj prostor nachází. Vítězí sledovanost nebo návštěvnost? Učí se český internet od zahraničních příkladů typu americké Discovery?
Dominik Hrodek, Strategie

15:25–15:45
Přichází nástup mobilní inzerce?

Mobilní reklama je téma, které je médii skloňováno již od roku 2005. Jak to tedy vypadá se zájmem českých inzerentů o toto nové médium? Nejsilnějším nosičem reklamních sdělení má být bannerová reklama na mobilních stránkách (wap/mobi). Jak jsou tyto stránky navštěvované, kolik zde stojí reklama a co brání tomu, aby firmy provozující mobilní stránky z nich profitovali?
Jakub Mach, MicroMedia

15:50–16:10
Coffee break

16:10–16:30
Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat?

To, že nikdo neví, jak vlastně na sociálních sítích pořádně vydělávat, nás nemusí trápit. My víme, jak na nich co nejlépe a nejúčinněji inzerovat.
Daniel Kafka, První multimediální

16:35–16:55
Vývoj internetové reklamy se zaměřením na PPC (case study)

Zkušenosti společnosti VIVANTIS s vývojem rentability různých typů internetové reklamy v letech 2005 – 2008 se zaměřením na dynamicky se rozvíjející segment PPC reklamy
Martin Rozhoň, VIVANTIS

17:00
Panelová diskuse: Nové trendy a střet s realitou

Jaké jsou aktuální naděje internetového marketingu v ČR a ve světě? Co nám může dát zahraniční inspirace? Srážka buzzwordů s realitou: sociální sítě, mobilní marketing, výkonnostní marketing. Jak vypadají první pokusy firem zapojit se do sociálních sítí? Jak se získává důvěryhodnost a jak jí lze dlouhodobě udržet v prostředí, které je postaveno na osobních vazbách a primární nedůvěře ve firemní komunikaci?
Daniel Kafka, (První multimediální), Hana Hutlová (VIVANTIS), Daniel Dočekal, Adam Javůrek (Centrum pro online media), Pavel Hacker (Neo@Ogilvy)
(moderátor Dominik Hrodek)